S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

»

Zásady zpracování osobních údajů


Tyto zásady jsou určeny pro naše zákazníky, kteří s námi uzavřou smlouvu o koupi zboží, které prodáváme, a dále pro uživatele webových stránek https://eshop.saxala.cz/, které provozujeme.

V rámci uzavřeného smluvního vztahu, popř. jiného kontaktu s Vámi, můžeme mít od Vás k dispozici osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).


S ohledem na tuto skutečnost jsme pro Vás připravili tyto zásady, kterými Vám poskytujeme základní informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.


Zpracování tzv. cookies souborů upravuje samostatné prohlášení zveřejněné na našich webovýchstránkách https://eshop.saxala.cz.


1) Komu Vaše osobní údaje poskytujete?


    Osobní údaje poskytujete SAXALA fashion, Zuzana Kapková, IČO 64457613, se sídlem se sídlem U
    Vodojemu 1251/13, 693 01 Hustopeče, jako správci Vašich osobních údajů.


2) Kde nás můžete kontaktovat?


    Adresa: Husova 7, 693 01 Hustopeče
    Tel.: +420 607 049 377
    E-mail: eshop@saxala.cz


3) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?


    Identifikační a další údaje (jedná se zejména o jméno, příjmení, identifikační číslo, daňové
    identifikační číslo, adresu bydliště/sídla, číslo bankovního účtu).
    Kontaktní údaje (např. korespondenční (dodací) adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo).
    Tyto údaje od Vás získáváme zejména v souvislosti s uzavřením smluv o koupi zboží a dále
    v souvislosti s využíváním našich komunikačních prostředků (např. webový kontaktní formulář),
    případně z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní, živnostenský či
    insolvenční rejstřík apod.).
    Vezměte prosím dále na vědomí, že při návštěvě našich webových stránek htp://www.saxala.cz/ a
    https://eshop.saxala.cz/ naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou Vám přidělil
    Váš poskytovatel internetových služeb, internetovou stránku, ze které jste nás navštívili,
    internetové stránky, které u nás navštívíte, a datum. Ukládání IP adresy je prováděno pro účely
    zajištění IT bezpečnosti, zejména za účelem eliminace spamů a jiných obdobných rizik (tedy je naším
    oprávněným zájmem).


4) Proč Vaše osobní údaje zpracováváme? (účel zpracování Vašich osobních údajů)


    Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely


       uzavření a plnění smlouvy (vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících
          ze smluvního vztahu s Vámi), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro
          uzavření a plnění smlouvy (smluvní požadavek), bez poskytnutí osobních údajů není možné
          smlouvu uzavřít či jí z naší strany plnit,
       vedení uživatelského účtu na našich webových stránkách na základě Vaší registrace; při
          registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vytvoření
          uživatelského účtu, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro vedení
          uživatelského účtu (smluvní požadavek), bez poskytnutí osobních údajů není možné Vám
          uživatelský účet vést,
       obsluha webového kontaktního formuláře zveřejněného na našich webových stránkách –
          poskytnutí těchto údajů je z Vaší strany dobrovolné, avšak bez nich nás nemůžete touto
          cestou kontaktovat,
       zaznamenání Vašeho komentáře/hodnocení a/nebo příspěvku do diskuze na našich
          webových stránkách – poskytnutí těchto údajů je z Vaší strany dobrovolné, avšak bez nich
          Vám nebude umožněno vložit komentář/hodnocení, resp. účastnit se diskuze,
       plnění právních povinností podle obecně závazných právních předpisů (např. vedení
          účetnictví, vystavování daňových dokladů), plnění těchto povinností souvisí zejména
          s vyřízením Vaší objednávky, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či
          jí z naší strany plnit,
       ochranu našich práv a oprávněných zájmů, kterými jsou například předání Vašich osobních
          údajů zpracovatelům osobních údajů, kteří jsou uvedeni v těchto zásadách, nebo vymáhání
          pohledávek.


    Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je tak plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b)
    GDPR), plnění právních povinností podle obecně závazných právních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c)
    GDPR) a také ochrana našich práv a oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
    Vaše osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.
    Vaše osobní údaje nebudou předávány do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo
    mezinárodní organizaci, jestliže o to sami nepožádáte, nebo to nebude důležité pro plnění smlouvy
    (např. doručení zboží, které jste si objednateli, a to příslušnému dopravci).
    Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu
    Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás
    nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
    společnosti, jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v
    rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který
    spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování
    Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je
    provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném
    zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků
    předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci
    programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků
    pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále
    zasílat.


5) Kdo všechno s Vašimi osobními údaji pracuje?


    Vaše osobní údaje zpracovává nebo k nim má přístup


            naše vedení,
            naši pracovníci a další spolupracující osoby,
            subjekty, které prodávají naše zboží,
            subjekty, které Vám budou zboží doručovat,
            subjekty, které nám poskytují právní a/nebo účetní služby,
            společnost Bohemiasoft s.r.o., IČO 28090403 (provozovatel e-shopového systému
               Webareal),
            společnost Unihost s.r.o., IČO 24675580 (správce serverů),
            společnost Casablanca INT a.s., IČO 24675580 (provozovatel datového centra),
            provozovatel portálu Heureka.cz (společnost Heureka Group a.s., IČO 07822774),
            provozovatel platební brány.


6) Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?


    Osobní údaje budeme zpracovávat nejvýše po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu nebo
    jiného kontaktu s Vámi. Důvodem je možné uplatňování nároků z Vaší strany.
    Po uplynutí shora uvedené lhůty můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely ochrany svých
    oprávněných zájmů (např. vymáhání pohledávek) a dále je může zpracovávat pro účely plnění
    zákonných povinností.


7) Zabezpečení Vašich osobních údajů.


    Zpracování Vašich osobních údajů provádíme ve svém sídle, svých provozovnách a pobočkách. Vaše
    osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a výpočetní technikou (PC).
    Za účelem bezpečnosti Vašich osobních údajů jsme přijali příslušná technickoorganizační opatření
    (např. opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním
    údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití Vašich osobních údajů).
    Veškeré subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na
    ochranu soukromí a jsou povinny postupovat v souladu s ochranou Vašich osobních údajů.


8) Jaká máte práva?


a) Právo na přístup k osobním údajům


    Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou
    zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k
    následujícím informacím:
        pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme;
        které Vaše osobní zpracováváme;
        komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny;
        doba zpracování Vašich osobních údajů;
        existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo
           omezení jejich zpracování a možnost vznést námitku proti jejich zpracování;
        právo podat stížnost u dozorového úřadu;
        veškeré dostupné informace o zdroji Vašich osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás;
        zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22
           odst. 1 a 4 GDPR, a v kladném případě máte právo na získání informace týkající se
           použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro
           Vaši osobu.


    Žádost o přístup k Vašim osobním údajům vyřídíme bezplatně. Je-li však Vaše žádost zjevně
    nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, můžeme odmítnout Vaší žádosti
    vyhovět nebo uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s
    poskytnutím požadovaných informací.
b) Právo na opravu osobních údajů


    Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje,
    případně je doplnili, pokud jsou neúplné.


c) Právo na výmaz osobních údajů
    Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, pokud je dán
    zejména jeden z těchto důvodů:
        Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly zpracovávány;
        využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz písm. g) níže) u Vašich osobních
           údajů zpracovávaných na základě našich oprávněných zájmů a my neshledáme již žádné
           oprávněné zájmy, které by zpracování opravňovaly;
        zpracování Vašich osobních údajů přestalo být v souladu s platnými právními předpisy.


    Právo na výmaz se neuplatní v případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů je i nadále
    nezbytné pro splnění našich právních povinností (typicky uložených zákonem), pro účely
    archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědecké, historické nebo statistické, nebo určení, výkon
    nebo obhajobu našich právních nároků (např. vymáhání pohledávek).


d) Právo na omezení zpracování osobních údajů


    Máte právo, abychom po omezenou dobu nezpracovávali Vaše osobní údaje, jestliže je např.
    splněna jedna z těchto podmínek:
        popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou, než jejich přesnost
           ověříme;
        jestliže zpracováváme Vaše osobní údaje bez dostatečného právního základu, avšak Vy
           požádáte o omezení zpracování, a nikoliv o jejich výmaz (viz písm. c) výše);
        Vaše osobní údaje již nepotřebujeme zpracovávat, ale Vy je požadujete pro určení, výkon
           nebo obhajobu svých právních nároků;
        po dobu ověřování oprávněnosti Vaší námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro
           účely našich oprávněných zájmů (viz písm. g) níže).


e) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů


    Jestliže Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas
    kdykoliv odvolat. Vezměte však na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
    zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání
    souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného
    právního základu, než je Váš souhlas.


f) Právo na přenositelnost osobních údajů


    Máte právo požadovat, abychom Vám předali Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali pro
    uzavření smlouvy s Vámi a její plnění nebo s jejichž zpracováním jste udělili souhlas. Osobní
    údaje však můžete získat jen v případě, že je zpracováváme automatizovaně v elektronické
    podobě. Poté Vám budou Vaše osobní údaje předány ve strukturovaném, běžně používaném a
    strojově čitelném formátu.


g) Právo vznést námitku proti zpracování


    Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme na
    základě svých oprávněných zájmů. Vaší námitce vyhovíme, pokud neprokážeme závažné
    oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.
    Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro
    účely svého přímého marketingu (typicky propagaci svého zboží). Vaší námitce v tomto případě
    vždy vyhovíme.


h) Právo podat stížnost


    Máte právo bez ohledu na všechna výše uvedená práva podat stížnost proti zpracování Vašich
    osobních údajů z naší strany u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk.
    Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více na www.uoou.cz), zejména domníváte-li se, že jsou Vaše osobní
    údaje zpracovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

SAXALA fashion, Zuzana Kapková

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ZGMzYWI4Y2